28 October 2020

Λίστα Πέτσα 2: Δημοσιεύτηκε η απόφαση

 Τί είναι καλύτερο από μία Λίστα Πέτσα; Δύο Λίστες Πέτσα!

Η Κυβέρνηση, παρά το σάλο της Λίστας Πέτσα 1, απέδειξε ότι διαθέτει πρωτογενές πλεόνασμα πολιτικού θράσους και επιστρέφει με τη Λίστα Πέτσα 2 η οποία θα αφορά στα τηλεοπτικά κανάλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει, με κάθε τρόπο, την επένδυση που είχαν κάνει πάνω του τα ΜΜΕ.

Αν μιλήσουμε για επένδυση στις υποδομές υγείας θα είναι λαϊκισμός. Η επένδυση στα ΜΜΕ είναι όμως επένδυση στο μέλλον. Στο μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη ειδικότερα.

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης η οποία έγινε το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου, παραμονή της εθνικής εορτής. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο κος. Πέτσας μας έπιασε στον ύπνο και στην αργία.

Φυσικά, όλα θα γίνουν με τον αγαπημένο τρόπο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη δηλαδή κατά παρέκκλιση.  

Δύο εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός της Λίστας Πέτσα 2.

Σύμφωνα με την απόφαση:
1) Θα γίνει απευθείας ανάθεση (μάλιστα είναι “κατεπείγουσα ανάγκη” να γίνει η απευθείας ανάθεση) σε ανάδοχο ο οποίος θα εκπονήσει “σχέδιο εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών”, καθώς και κάθε άλλη συναφή υπηρεσία που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση αυτής, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID19. Ο ανάδοχος θα λάβει 148.800 ευρώ,
2)  Η Εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης αφορά στη μετάδοση μηνυμάτων από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ και τους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης  εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά. Τα κανάλια θα λάβουν 1.851.200 ευρώ.

Δηλαδή, θα επιλεγεί ένας ανάδοχος ο οποίος θα κάνει την επιλογή και την κατανομή των ποσών.

Η ίδια η αιτιολόγηση της απόφασης είναι αριστούργημα επικοινωνιολογίας. Διαβάστε:

ΙΙΙ. Τη διαπίστωση, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων και του αριθμού των ασθενών με τη νόσο του κορωνοϊού COVID19 που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, που συνεπάγεται επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών επιδημιολογικών δεδομένων.
ΙV. Την κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και άμεσης λήψης μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID  19, στο πλαίσιο της προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.
V. Την επιτακτική ανάγκη ανάθεσης σε κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης σε εταιρία εγνωσμένου κύρους που δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά και άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για την αποφυγή εφησυχασμού και την εμπέδωση των ατομικών και συλλογικών μέτρων πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται, όπως επικαιροποιούνται σε σχέση με τα επιδημιολογικά δεδομένα, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID  19.
VI. Το γεγονός ότι η τηλεόραση αποτελεί διαχρονικά το μέσο ενημέρωσης με τη μεγαλύτερη διείσδυση σε όλες τις ηλιακές ομάδες και κυρίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες που αποτελούν την κατεξοχήν ηλιακή ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19. Λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης για αποτελεσματική και στοχευμένη αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της παρούσας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης, τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας είναι το καταλληλότερο μέσο, από την άποψη της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής, προκειμένου να διασφαλισθεί η διάχυση των μηνυμάτων της εκστρατείας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, άμεσα και συνολικά, σε όλη την Επικράτεια.
VII. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη μέτρηση τηλεθέασης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας από ανεξάρτητο φορέα εξασφαλίζει την ορθή και αντικειμενική κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1
Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτώ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4728/2020 (Α’ 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η Προεδρία της Κυβέρνησης, αναθέτει στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, που συνίστανται ειδικότερα στην εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση αυτής, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
2. Η παρούσα εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης αφορά στη μετάδοση μηνυμάτων από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και τους τηλεοπτικούς σταθμούς των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής  ελεύθερης λήψης  εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου («Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης») κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά.3. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος επιλογής του αναδόχου.Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση προβολής, το ή τα «κοινά  στόχο» της συγκεκριμένης εκστρατείας ή του συγκεκριμένου μηνύματος (ιδίως ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και διαφορετικά ηλικιακά κοινά) και τη συχνότητα μετάδοσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο φορέα, και την υλοποίηση του περιεχομένου της πρότασης της περ. Β) ανωτέρω κατά τον αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο. Για τα ως άνω θα υποβληθούν από τον ανάδοχο αντίστοιχα παραδοτέα.4. Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται η υπηρεσία παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εκστρατείας με την προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που μεταδίδουν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον συμφέρουσες τιμές σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή θέση προβολής για την μετάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας προς όφελος των πολιτών και της ενημέρωσής τους.

5. Οι  ειδικότεροι  όροι  παροχής  των υπηρεσιών  θα  καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2
Τρόπος και συχνότητα μετάδοσης μηνυμάτων εκστρατείας
Τα μηνύματα της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταδίδονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με την υποβληθείσα από τον ανάδοχο πρόταση που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση προβολής και τη συχνότητα μετάδοσης και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά.

Άρθρο 3
Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών
1. Η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης σε ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από την Προεδρία της Κυβέρνησης κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών.2. Η Προεδρία της Κυβέρνησης ως αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για την υποβολή προσφοράς.3. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο αξιολόγησης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής προσφοράς.4. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από ειδική επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 10η Δεκεμβρίου 2020, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός1. Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης ανέρχεται  στο  ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ποσού Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (€ 28.800), ήτοι συνολικά Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (€ 148.800).2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προς κατανομή στα Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης  ανέρχεται έως το  ποσό  των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών και είκοσι δύο λεπτών (€ 1.492.903,22) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% ποσού Ευρώ τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 358.296,78) ήτοι συνολικά Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα μια χιλιάδων διακοσίων (€ 1.851.200).

3. Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή της παρούσας και τη διενέργεια της παρούσας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€2.000.000) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 5
Διαδικασία εκτέλεσης σύμβασης  πληρωμής συμβατικού τιμήματος1. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο θα συσταθεί ειδική επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.2. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ειδική επιτροπή της παρ. 1.3. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και του συνόλου των παραδοτέων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, και οποιοδήποτε τυχόν άλλο απαιτηθεί.4. Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου καθώς και κάθε απαίτηση του αναδόχου, του Δημοσίου ή τρίτου, σχετική με τις υπηρεσίες. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή και δεν θα μεταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη φορολογική ή άλλου είδους επιβάρυνση, για την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, δαπάνες για ημερομίσθια με τις νόμιμες προσαυξήσεις για τις εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως, οδοιπορικά κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του για οποιονδήποτε λόγο. Ο Ανάδοχος βαρύνεται ιδίως με τις ακόλουθες κρατήσεις:α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία του συμβατικού τμήματος και μετά την επιβολή των ανωτέρω κρατήσεων παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%.

Άρθρο 6
Διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υλοποιούν την εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014 από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την ΓΔΟΥ του ιδίου Υπουργείου, κατόπιν βεβαίωσης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το πληρωτέο ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με την κατανομή της σχετικής δαπάνης ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, βάσει της σχετικής πρότασης του αναδόχου.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Τροποποιήθηκε με ΦΕΚ B 5448/09.12.2020
Παρατάθηκε με ΦΕΚ B 587/13.02.2021Photo by Glen Carrie on Unsplash