12 September 2020

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Οι νέοι κανόνες για τον κορωνοϊό



Με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169 Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν οι νέοι κανόνες υγιεινής προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από τις 16.9.2020 έως και τις 31.10.2020 και έχουν ως εξής:

1) ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της Χώρας μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

2) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και, ιδίως τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέφθηκαν στην από 8.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.

3) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός των χώρων των δικαστηρίων,
2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,
3)  τήρηση  ενάμισι  (1,5)  μέτρου  απόστασης  μεταξύ  φυσικών προσώπων,
4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.Οι διατάξεις  της νέας ΚΥΑ εφαρμόζονται  και  στα  στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας. 




Photo by Glen Carrie on Unsplash