05 October 2020

ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗ: Παράταση έως 31/10/2020Με το άρθρο 235 του  Νόμος 4727/2020 προβλέφθηκε ειδικά για την Αττική  ότι σε εργαζόμενους επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Το μέτρο αυτό ίσχυε μέχρι 4 Οκτωβρίου 2020. 

Με την απόφαση με αρ. οικ. 40000/1269 παρατάθηκε η υποχρεωτική τηλεεργασία για την Αττική μέχρι και 31/10/2020.


Photo by Glen Carrie on Unsplash

16 September 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Αυτά είναι τα μέτρα για την Αττική

 
Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα ειδικότερα οριζόντια μέτρα για την Αττική.

Θα ισχύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Αναστέλλεται η λειτουργία κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική
  • Εκδηλώσεις μέχρι 50 άτομα
  • Κλείσιμο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κοινό από 00:00 έως 07:00. Επιτρέπεται το delivery αλλά όχι το take away όσο θα παραμένουν κλειστά για το κοινό. Απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ.
  • Συναυλίες μέχρι 50% πληρότητα και με υποχρεωτική χρήση μάσκας
  • Κινηματογράφοι, θέατρα & παραστάσεις μέχρι 60% πληρότητα
  • Μάσκα σε κλειστούς χώρους εργασίας
  • Λαϊκές αγορές με 50% συμμετοχή πωλητών και υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Τα μέτρα έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Αναστέλλεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες και υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρεται ζωντανή μουσική:

(α) Υπηρεσίες μπαρ που παρέχονται από χορευτικό κέντρο (ΚΑΔ 56301001).
(β) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης  καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ (ΚΑΔ 56301009).
(γ) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης  καφωδείο (ΚΑΔ 56301010).
(δ) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης  μπουάτ (ΚΑΔ 56301011
(ε) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης  ντισκοτέκ (ΚΑΔ 56301012) και
(στ) Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 90041009).

Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ
Τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Στα 50 άτομα δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης των εκδηλώσεων αυτών.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες:

-υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10,-παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και-τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και-εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και

-διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ  93.29.19.01.

Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ παραπάνω.

Η παρούσα καταλαμβάνει και τις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των παραπάνω επιχειρήσεων είναι έξι άτομα.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Κατά την πραγματοποίηση συναυλιών τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

(α) Οι συναυλίες πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοιχτούς χώρους που έχουν διαμορφωθεί αποκλειστικά για καθήμενους θεατές.

(β) Το προσωπικό και οι θεατές, τόσο κατά την προσέλευση και αποχώρηση όσο και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

(γ) Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κενής θέσης ανά δύο (2) καθήμενους, κατά τρόπον ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).

(δ) Απαγορεύονται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Κατά τη λειτουργία των θεάτρων και των κινηματογράφων, θερινών και χειμερινών, καθώς και κατά τη διεξαγωγή λοιπών παραστατικών τεχνών τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

α) Το προσωπικό και οι θεατές, τόσο κατά την προσέλευση και αποχώρηση όσο και κατά τη διάρκεια της προβολής ή παράστασης, υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

β) Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κενής θέσης ανά δύο (2) καθήμενους, κατά τρόπον ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%).

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν ως ακολούθως:

(α) Οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

(β) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς και επαγγελματίες αντιστοίχως).

(γ) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

(δ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό  ελεύθερο από αντικείμενα.

ΜΑΣΚΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς,  επιβάλλεται  η  χρήση μη  ιατρικής μάσκας  προστασίας.

Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας, όπου προβλέπεται στην παρούσα, εξαιρούνται:

(α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, και

(β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.


Photo by Glen Carrie on Unsplash