03 April 2023

Υποκλοπές: Τραγικές δηλώσεις της ΠτΔ - "Ούτε εγώ δεν εξαιρούμαι των υποκλοπών Μητσοτάκη"


"Δεν έχω πρόβλημα να με παρακολουθεί ο Μητσοτάκης". Αυτό περίπου είπε σε συνέντευξή της στην Καθημερινή η Σακελλαροπούλου. Η "ΠτΔ" της Ελληνικής Δημοκρατίας ένιωσε την ανάγκη να επαναλάβει το κυβερνητικό επιχείρημα ότι "ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων". Επιβεβαιώνει την τραγική διαπίστωση ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στην χώρα μας. Ελπίζουμε μόνο να μην περάσει ποτέ από το μυαλό του Μητσοτάκη να κάνει πραξικόπημα. Βασιζόμαστε μόνο στην καλή του καρδιά κι όχι στους θεσμούς. Δεν βασιζόμαστε ούτε στην δικαστική εξουσία ούτε στην "ΠτΔ" για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

17 December 2021

Κι όμως γνώριζε - Μελέτη Τσιόδρα Λύτρα

 


Η δημοσίευση της μελέτης Τσιόδρα – Λύτρα εκθέτει και διαψεύδει τον πρωθυπουργό για όσα είπε στη Βουλή περί θνησιμότητας εκτός ΜΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνει τρόπο να πετάξει από πάνω του κάθε υποψία που τον θέλει να την είχε υπόψη. Και τούτο διότι αυτομάτως επιβεβαιώνεται ότι είναι ένας ψεύτης. Κι όχι ένας οποιοδήποτε ψεύτης αλλά αυτός που εν γνώσει του είπε ψέματα ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας.

18 July 2021

Μύκονος: Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για το τοπικό lockdown

 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινη Υπουργική Απόφαση για το τοπικό lockdown στην Μύκονο.

Η διάρκεια των μέτρων ορίζεται από το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κυβέρνηση, για ακόμα μία φορά, έθεσε σε ισχύ μέτρα πρίν ακόμα δημοσιευτούν και τα πληροφορηθούν οι πολίτες καθώς ως έναρξη ισχύος ορίζεται η ώρα 18:00 του Σαββάτου αλλά η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε 21:13 ήτοι 3 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της.

Κατά τα λοιπά, προβλέπεται:

Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας από τη 01:00 έως τις 06:00 εκτός από τιςε μετακινήσεις από και προς την εργασία και τις μετακινήσεις για λόγους υγείας

Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την παραλία.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.

2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 (Β ́ 3117) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1 κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και

β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την  αστυνομική του  ταυτότητα  ή  διαβατήριο,  καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης.

Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης  υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Eναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

Ειδικώς οι επιστήμονες  αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου

Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.

4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης της περ. (β) της παρ. 1.

Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.

5. Ο  περιορισμός  του  παρόντος  άρθρου δεν  καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 1872) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την παραλία (υπό την έννοια των σημείων 15, 16 και 35 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 [Β ́ 3117] κοινής υπουργικής απόφασης) απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές  κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση.

Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο  στον  εργοδότη  ύψους  πεντακοσίων (500)  ευρώ, για κάθε παράβαση.

2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν  την  παρ.  4  του  άρθρου δεύτερου  και  το  άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου 5α της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 (Β ́ 3117) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.Photo by Glen Carrie on Unsplash

22 March 2021

Με απόφαση Μητσοτάκη η επίταξη γιατρών – Διαβάστε τηνΔημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας να προβούν σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών.

Σε συνέχεια της απόφασης του Πρωθυπουργού, δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία καθορίζεται ότι:

 1. Η επίταξη θα γίνει για ένα μηνα από σήμερα.
 2. Οι ειδικότητες που επιτάσσονται είναι Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής
 3. Αφορά ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής
 4. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει
 5. Οι ιατροί των ειδικοτήτων επιτάσσονται, θα στις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας της επίδοσης του φύλλου επίταξης στον τόπο, που ορίζεται εντός του φύλλου.
 6. Οι ιατροί υποχρεούνται κατά το χρονικό διάστημα επίταξης των υπηρεσιών τους, να τηρούν το ωράριο και το καθηκοντολόγιο, καθώς και να συμμετέχουν στο σύστημα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

Photo by Glen Carrie on Unsplash

15 March 2021

Χωρίς ιερό και όσιο - ο Άδωνις νονός

 


Η ιστορία μιας βάφτισης στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να επιτρέπεται, μιας "άδειας/έγκρισης" που δεν προβλέπεται και μιας αρμοδιότητας που αγνοείται.

Η σύντομη απάντηση είναι ότι κατά το διάστημα μεταξύ της 5ης Μαρτίου, οπότε χορηγήθηκε από την Πολιτική Προστασία η “βεβαίωση  / έγκριση κατ’ εξαίρεση τέλεσης μυστηρίου” και της 14ης Μαρτίου, οπότε τελέστηκε το μυστήριο, ίσχυσαν τρείς (3) διαδοχικές ΚΥΑ.

Σε καμία από  αυτές δεν προβλέπονταν η δυνατότητα τέλεσης των μυστηρίων της βάπτισης και του χρίσματος στην Αττική ούτε κατά την ημέρα που η Πολιτική Προστασία χορήγησε  την “βεβαίωση  /έγκριση κατ’ εξαίρεση τέλεσης μυστηρίου”  αλλά ούτε και κατά την ημέρα τέλεσης του μυστηρίου.

Επιπλέον, δεν προβλέπεται ρητά σε καμία διάταξη η αδειοδότηση “κατ’ εξαίρεση τέλεσης μυστηρίου“. Συνεπώς, η “αδειοδότηση” της βάφτισης έγινε χωρίς να προβλέπεται νομοθετικά τέτοια διαδικασία και χωρίς να έχει απονεμηθεί τέτοια αρμοδιότητα στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι επίσης έκθετος και θα πρέπει να κάνει γνωστό το νομικό πλαίσιο που διέπει τις “αδειοδοτήσεις” που υπογράφει καθώς και το πώς μπορούν οι υπόλοιποι πολίτες να λάβουν τέτοια “άδεια“.

Όλα δείχνουν ότι οι κυβερνώντες κατάφεραν ακόμα ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου σύμφωνα με το οποίο, στον νόμο υπάγονται και οι νομοθέτες που τον θεσπίζουν. Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται πως υπάρχει ένας μηχανισμός αυτοεξαίρεσης από τα μέτρα που θεσπίζουν οι κυβερνώντες.

Ας τα πάρουμε από την αρχή
Την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021, ο Υπ. Ανάπτυξης, μας ενημέρωσε πως:

Είχα την Τιμή να βαφτίσω ένα πανέμορφο αγοράκι, τον μικρό Νικόλαο, στον Ι.Ν. του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στην Αθήνα (σε άδειο Ναό λόγω του ιού δυστυχώς). Συγκινούμαι πολύ όταν σκέφτομαι ότι ένας ακόμη πιστός Χριστιανός Ορθόδοξος προστέθηκε στο Σώμα της Εκκλησίας μας. Καλότυχος!
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 14, 2021


Όταν αντιλήφθηκε ότι μπορεί και να έκανε γκάφα, επιστράτευσε μια “βεβαίωση / έγκριση” θολής (το λιγότερο) νομιμότητας:

Η βάπτιση στην οποία παρευρέθηκα χθες ως νονός, πραγματοποιήθηκε νομίμως κατόπιν αδείας που εξέδωσε στις 05/03/2021 η Πολιτική Προστασία όταν οι γονείς του παιδιού έκαναν την σχετική αίτηση. Αυτή είναι μία διαδικασία που ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει αν έχει σοβαρούς λόγους. pic.twitter.com/1ntkU4Mp6r
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 15, 2021


ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ?
Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Υπ. Ανάπτυξης υπογράφει και ο ίδιος τα όποια μέτρα. Συνεπώς, αν υπήρξε παραβίαση των μέτρων τότε αυτή αφορά σε μέτρα τα οποία και ο ίδιος θέσπισε.

Στις 5 Μαρτίου 2021, που φέρεται να έγινε η έκδοση της “βεβαίωσης  / έγκρισης κατ’ εξαίρεσης τέλεσης μυστηρίου” από την Πολιτική Προστασία, ίσχυε η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 ΦΕΚ B 843/03.03.2021.

Η ΚΥΑ αυτή εισήγαγε το σύστημα των 2 επιπέδων: αυξημένου & πολύ αυξημένου κινδύνου.

Αντικατέστησε το σύστημα των 3 επιπέδων: επιτήρησης, αυξημένου & πολύ αυξημένου κινδύνου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η Αττική είχε τεθεί στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Για το επίπεδο αυτό προβλέπονταν τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Σε τελετές κηδειών και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα (9) ατόμων.Γιατί οι κηδείες αναφέρονται ξεχωριστά από τα μυστήρια? Διότι οι κηδείες δεν είναι ένα από τα μυστήρια της ορθοδοξίας. Για τον λόγο αυτό βλέπουμε τη διάκριση αυτή. Ούτε η ιερή λειτουργία είναι μυστήριο. Αντιθέτως, η μετάληψη είναι.

Τις ίδιες ρυθμίσεις επαναλάμβανε και η παρ. 10 του παραρτήματος 3 της ΚΥΑ δηλ. τέλεση μυστηρίων χωρίς πιστούς μόνο από τους ιερείς και το προσωπικό.Στις 6 Μαρτίου 2021, δηλαδή την επόμενη μέρα της έκδοσης “βεβαίωσης  /έγκρισης κατ’ εξαίρεσης τέλεσης μυστηρίου” από την Πολιτική Προστασία, δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.14453 ΦΕΚ B 895/06.03.2021.  

Η νέα ΚΥΑ επαναλάμβανε τις ίδιες ρυθμίσεις με την προηγούμενη και ενέταξε και τους γάμους στα μυστήρια υπό προϋποθέσεις. Συνεπώς, παρέμενε ο κανόνας της τέλεσης μυστηρίων χωρίς παρουσία πιστών.Το δε παράρτημα 3 με τις ειδικότερες οδηγίες, επαναλάμβανε τα ίδια, με την προσθήκη κανόνων για τους γάμους. Όπως θα δείτε, γίνεται ρητή αναφορά στο μυστήριο του γάμου συγκεκριμένα κι όχι γενικά σε όλα τα μυστήρια.

Κατά την ημέρα τέλεσης της βάφτισης που ήταν νονός ο Υπ. Ανάπτυξης, ήταν σε ισχύ η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320 ΦΕΚ B 996/13.03.2021 η οποία επαναλάμβανε τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις με την προηγούμενη.

Συμπερασματικά, το μυστήριο της βάφτισης δεν επιτρεπόταν στην Αττική ούτε κατά την ημέρα που η Πολιτική Προστασία χορήγησε  την “βεβαίωση  /έγκριση κατ’ εξαίρεση τέλεσης μυστηρίου”  αλλά ούτε και κατά την ημέρα τέλεσης του μυστηρίου.

Η “ΕΓΚΡΙΣΗ” ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σε καμία διάταξη των ΚΥΑ οι οποίες ίσχυσαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα δεν γίνεται ρητή πρόβλεψη ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί άδειες “κατ’ εξαίρεση τέλεσης μυστηρίων”.

Φυσικά, δεν προβλέπεται ούτε ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή τέτοιας αίτησης, αν προβλέπεται αίτηση θεραπείας ή προσφυγή σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής άρνησης κλπ.

Υπάρχει βέβαια μία θολή διάταξη κατά την οποία η ΓΓΠΠ έχει την αρμοδιότητα να δίνει “άδειες”. Αυτή αφορά στις περιπτώσεις κινηματογραφικών γυρισμάτων, προβών και ηχογραφήσεων.

Η διάταξη είναι θολή καθώς:- Δεν προκύπτει ξεκάθαρα αν αυτη η “αρμοδιότητα” αδειοδότησης εμπίπτει στις νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις ένεκα των οποίων εκδίδονται οι ΚΥΑ με τα μέτρα.- Δεν παρέχεται κανένα υπόδειγμα της αίτησης- Δεν παρέχεται καμία διευκρίνηση σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης και αν πρέπει να συνοδεύεται απο δικαιολογητικά- Δεν γίνεται καμία μνεία στις δυνατότητες προσφυγής σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής άρνησης.

Το μόνο που δίνεται είναι ένα email στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν τις αιτήσεις τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η “αδειοδότηση” αφορά ρητά στα κινηματογραφικά γυρίσματα και στις ηχογραφήσεις. Δεν προβλέπεται σε καμία διάταξη ρητή πρόβλεψη για αδειοδότηση “κατ’ εξαίρεση τέλεσης μυστηρίου” ούτε και μπορεί να ερμηνευτεί διασταλτικά τόσο όσο να “χωράει” και βαφτίσεις.

Συνεπώς, η “αδειοδότηση” της βάφτισης έγινε χωρίς να προβλέπεται νομοθετικά τέτοια διαδικασία, χωρίς να έχει απονεμηθεί τέτοια αρμοδιότητα στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι επίσης έκθετος και θα πρέπει να κάνει γνωστό το νομικό πλαίσιο που διέπει τις “αδειοδοτήσεις” που υπογράφει.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Όλα δείχνουν ότι οι κυβερνώντες κατάφεραν ακόμα ένα πλήγμα το κράτος δικαίου σύμφωνα με το οποίο, στον νόμο υπάγονται και οι νομοθέτες που τον θεσπίζουν. Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται πως υπάρχει ένας μηχανισμός αυτοεξαίρεσης από τα μέτρα που θεσπίζουν οι κυβερνώντες.

Προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα εξ αιτίας του περιστατικού:

Το κρισιμότερο όλων είναι ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η διαδικασία “αδειοδότησης” από την Πολιτική Προστασία.

Η Κυβέρνηση είναι έκθετη και οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις στα εξής:

 • Με ποιά διάταξη προβλέπεται τέτοια διαδικασία?
 • Με ποια διάταξη έχει απονεμηθεί τέτοια αρμοδιότητα στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας?
 • Πόσες όμοιες “άδειες” έχουν εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε ποιούς?
 • Γιατί η διαδικασία αυτή δεν έγινε γνωστή και στους υπόλοιπους πολίτες ώστε να κάνουν χρήση της?
 • Υπάρχει μηχανισμός νομιμοφανούς καταστρατήγησης των μέτρων?23 February 2021

Τα πρώτα γενέθλια της Επιτροπής Τσιόδρα


 

Η Επιτροπή Τσιόδρα έγινε ενός έτους!

Σαν σήμερα, στις 23/02/2020, με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Κικίλια, συνεστήθη η “Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19” η οποία έγινε γνωστή ως επιτροπή Τσιόδρα.

Δύο ημέρες μετά, με την ΠΝΠ της 25/02/2020, καθορίστηκε μία δέσμη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση με Υπουργικές Αποφάσεις.

Στην ίδια ΠΝΠ προβλέπεται ότι τα υγειονομικά μέτρα που θα προβλέπουν οι Υπουργικές Αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, δηλαδή της Επιτροπής Τσιόδρα.

Με την ΠΝΠ της 20/03/2020, η Επιτροπή Τσιόδρα απέκτησε και την αρμοδιότητα να εισηγείται απαγόρευση κυκλοφορία και απαγόρευση συναθροίσεων.

Από τα 11 μέλη της Επιτροπής, μόλις τα 2 καταγράφονται ρητά ως λοιμωξιολόγοι, οι κύριοι Τσιόδρας και Χατζηγεωργίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Τσιόδρα είναι διαφορετική από την “Επιτροπή Λοιμωξιολόγων“. Μόνο για την Επιτροπή Τσιόδρα προβλέπεται ρητά στην νομοθεσία ότι έχει αρμοδιότητα για εισήγηση μέτρων και όχι για την “Επιτροπή Λομωξιολόγων. Συνεπώς, κάθε μέτρο φέρει την γνώμη της Επιτροπής Τσιόδρα.

Θυμίζουμε επίσης ότι η Επιτροπή Τσιόδρα έχει στο ενεργητικό της την φωτογραφική απόφαση για τον Μεγάλο Περίπατο (Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020  ΦΕΚ Β 1970/2020). Με την απόφαση 1992/2020 του ΣτΕ κρίθηκε ότι η επίκληση λόγων δημόσιας υγείας στην απόφαση για τον Μεγάλο Περίπατο ήταν προσχηματική.

Περισσότερα για τις επιτροπές μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο μας 

Οι Επιτροπές της Πανδημίας και 

Οι Επιτροπές της Πανδημίας 2Photo by Glen Carrie on Unsplash

16 February 2021

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ανανεώθηκε η διάρκεια της Λίστας Πέτσα 2

 


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφ. Οικονομικών κου. Σκυλακάκη και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κου. Λιβάνιου, ανανεώθηκε μέχρι και 28/02/2021 η ισχύς της Λίστας Πέτσα 2 αξίας 2.000.000 ευρώ.

Η παράταση αφορά στη διάρκεια και όχι στο κόστος της Λίστας Πέτσα 2.Photo by Glen Carrie on Unsplash

12 February 2021

Οι Επιτροπές της Πανδημίας


 

Στις 20 Φλεβάρη 2021 κλείνουμε ένα έτος από τότε που μπήκε, σε θεσμικό επίπεδο, στη ζωή μας ο κορωνοϊός.

Κλείνουμε επίσης ένα έτος από τότε που μπήκαν στις ζωές μας λέξεις όπως “Επιτροπή”, “λοιμωξιολόγοι”, “ειδικοί” κλπ.

Ας δούμε λοιπόν  ποιες είναι οι επιτροπές που διαμορφώνουν σε ένα βαθμό τον τρόπο ζωής μας εδώ κι ένα χρόνο περίπου.

Δείτε εδώ το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στις επιτροπές της πανδημίας

Οι επιτροπές είναι:
1. Η “Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19”, η οποία είναι γνωστή και ως “Επιτροπή Τσιόδρα”

2. Η “Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες».

3. Η “Επιστημονική Επιτροπή Εποπτείας του έργου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

4. Η “Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης  της  Κυβερνητικής  Πολιτικής  για  την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19”.

5. Και εσχάτως, η “Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών”

Και στις 5 επιτροπές συμμετέχει και ο κος. Τσιόδρας.


1. Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
Η Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η οποία είναι γνωστή και ως “Επιτροπή Τσιόδρα”, είναι η επιτροπή που κάνει τις εισηγήσεις στην Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων.

Τις εισηγήσεις της επιτροπής αυτής θα συναντήσουμε σε κάθε υπουργική απόφαση με την οποία τίθενται μέτρα. Αυτής της επιτροπής οι εισηγήσεις είναι κρίσιμο να δωθούν στη δημοσιότητα.

Αποτελείται από 11 πρόσωπα εκ των οποίων μόνο τα 2 φέρουν την ιδιότητα του λοιμωξιολόγου (με bold παρακάτω), σύμφωνα πάντα με την απόφαση του του Υπουργού Υγείας με την οποία συστήθηκε (ΑΔΑ ΩΥΘ7465ΦΥΟ-Ξ5Ξ).

Η θητεία της Εθνικής Επιτροπής είναι τριετής, αρχόμενη από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και στα μέλη της δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Αποτελείται από τους (με bold οι λοιμωξιολόγοι).

 1. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρος.
 2. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
 4. ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
 5. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
 6. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
 7. ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 8. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ – ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος.
 9. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ.
 10. ΤΟΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υποπτέραρχος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ.
 11. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας.


2. Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες

Η επιτροπή αυτή ξεκίνησε με 26 πρόσωπα και πλέον αποτελείται από 33. Την ιδιότητα του λοιμωξιολόγου έχουν τα 10 από τα 33 μέλη.  

Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ορίζει και τον εκάστοτε Συντονιστή σε περίπτωση απουσίας του ιδίου.

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση αναφορικά με την προετοιμασία της χώρας και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.

Η επιτροπή αυτή ΔΕΝ έχει ως αρμοδιότητα την εισήγηση μέτρων. Η αρμοδιότητα αυτή έχει απονεμηθεί ρητά στην Επιτροπή Τσιόδρα. Εξάλλου αυτό προβλέπεται και στην ΠΝΠ της 25/02/2020.

Η επιτροπή αυτή εμφανίζεται να δημιουργεί τις αναλυτικές οδηγίες προστασίας ανά τομέα δραστριότητας  όπως για παράδειγμα τα μέτρα πρόληψης στα δικαστήρια (αποστάσεις, αντισηπτικό, έως 15 άτομα κλπ).

Μέλη της επιτροπής είναι (με bold οι λοιμωξιολόγοι):

 1. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ.
 2. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.
 3. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας.
 4. ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών.
 5. ΔΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ.
 6. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
 7. ΑΟΥΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ, Καθηγητής Παιδιατρικής & Επιδημιολογίας – University οf Pennsylvania – Schοοl οf Medicine.
 8. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ».
 9. ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ, Παθολόγος, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Παν/μίου Harvard, ΗΠΑ.
 10. ΛΑΖΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του ΑIDS.
 11. ΛΟΥΡΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ – Α~ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
 12. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ, Καθηγητής, Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ – Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επισκόπηση των επιστημονικών δεδομένων και των εξελίξεων της επιδημίας του κορονοΙού 2019-nCoV.
 13. ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ε.Ι. PΑSTEUR.
 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ (πρώην ΕΣΔΥ.)
 15. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Καθηγήτρια  Παιδιατρικής, Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
 16. ΠΑΠΠΑ – ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΆΝΝΑ, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Διευθύντρια Α~ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς ΑρμποΙών & Αιμορραγικών Πυρετών.
 17. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ.
 18. ΣΥΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ.
 19. ΤΟΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υποπτέραρχος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ.
 20. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής εργαστηρίου Μικροβιολογίας  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ.
 21. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ – ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος.
 22. ΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ.
 23. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας.
 24. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας.
 25. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.
 26. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
 27. ΣΥΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΑΝΑ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια επιδημιολογίας και Ιατρικής  Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής  Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας –Προληπτικής Ιατρικής,  Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 29. ΓΚΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας Μολυσματικών Ασθενειών, Πρόεδρος  Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 30. ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Βάρης.
 31. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.
 32. ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 33. ΜEΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ”


3. Επιστημονική Επιτροπή Εποπτείας του έργου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Στην ευθύνη της επιτροπής αυτής υπάγονται και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός του έργου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. – Π.Γ.Ν. «Α ΤΤΙΚΟΝ », ως Πρόεδρος.
 2. Κ ΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΦΛΩΡΑ , Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου
  Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
 3. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).
 4. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ ΡΗΣΤΟΣ , Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , Παιδίατρος-Επιδημιολόγος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Ειδικός Σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).


4. Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης  της  Κυβερνητικής  Πολιτικής  για  την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19

Η επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε στις 28 Ιουνίου 2020 με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το έργο της, εφόσον υπάρχει τέτοιο, δεν μας είναι γνωστό.

Σύμφωνα με την συστατική πράξη: Είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών προτάσεων για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και των συνεπειών της στη χώρα, με έμφαση στη δημόσια υγεία και την πολιτική προστασία, καθώς και στην κοινωνική ζωή και την οικονομική δραστηριότητα.  Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος, κατά την κρίση του, μπορεί να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων. Ειδικότερα η Επιτροπή:α) εκπονεί, εισηγείται και εποπτεύει ειδικά σχέδια κυβερνητικής δράσης,β) εισηγείται την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων κυβερνητικής δράσης, εφόσον απαιτείται,γ) εισηγείται για τη λήψη, την παράταση και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για τη λειτουργία της οικονομίας,δ) εισηγείται για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων ή την έκδοση κανονιστικών πράξεων, αναγκαίων για την εφαρμογή και λειτουργία των σχεδίων δράσης και των αναγκαίων μέτρων,ε) συμβάλλει στον συντονισμό των αρμόδιων υπουργείων, με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων, και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

Η Επιτροπή υποβάλλει, σε μηνιαία βάση, έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.

Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει και ο κος. Τσιόδρας.

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:α) Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, ως Συντονιστή,β) Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων,γ) Τον Υφυπουργό Υγείας,δ) τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας,ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας,στ) Τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης,ζ) Τον Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),η) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών,

θ) Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως μέλη.

Στην Επιτροπή συμμετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρης Τσιόδρας, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.


5. Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

Ο ρόλος της επιτροπής είναι πολύ κρίσιμος για την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού αφού μετά από γνώμη της, ο Υπ. Υγείας καθορίζει τα κριτήρια προτεραιότητας για τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες προηγούνται για εμβολιασμό.

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με αποτέλεσμα τα κριτήρια να μην τα γνωρίζει κανείς και η διαδικασία εμβολιασμού να λειτουργεί με ΠΛΗΡΗ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

 1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος.
 2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Οικονομολόγος Υγείας, Συνεργάτης της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.
 3. ΓΚΟΥΡΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ, Διευθύντρια Διεθνούς Ελέγχου, Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
 4. ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Γενικός Αρχίατρος, Διευθυντής Α ́ Παθολογικής Κλινικής, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
 5. ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 6. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , Ομότιμος Καθηγητής της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
 7. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 8. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ , Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 9. ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καθηγητής Παιδιατρικής -Λοιμωξιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 10. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τ. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.
 11. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γενικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας-Ιατρικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 12. ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 13. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Διευθυντή, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 14. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής
  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) – Π.Γ.Ν. «Α ΤΤΙΚΟΝ ».
 15. ΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΖΑ, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υποπτέραρχος, Διευθυντής Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Ειδικός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος.
 17. ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 18. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος MPH, MSC, PHD, Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό και Συγγενών Λοιμώξεων, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
 19. ΣΓΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, PHD Χημικός, Διευθυντής Ερευνών Εργ. Ιατρικής Μικροβιολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Εμβολίων, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
 20. ΓΚΟΥΡΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ, Χημικός MSC, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, ως εκπρόσωπος του Eθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
 21. ΚΑΛΥΒΑ ΦΩΦΩ, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.


Photo by Glen Carrie on Unsplash

05 February 2021

Οι Επιτροπές της Πανδημίας 2

 Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος στις επιτροπές που καθορίζουν την ζωή μας τον τελευταίο χρόνο, ασχοληθήκαμε με τις επιτροπές οι οποίες είναι περισσότερο γνωστές στο ευρύ κοινό.

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τις επιτροπές οι οποίες, αν και καθοριστικές, δεν έχουν τύχει ανάλογης δημοσιότητας.

Όλες οι παρακάτω επιτροπές έχουν συσταθεί από τον Υπουργό Υγείας.

Οι επιτροπές αυτές είναι:
1. Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων ΜΕΘ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
2. Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του COVID-19
3. Επιτροπή Ασφάλειας Ελέγχου Διακίνησης Εμβολίων για τον Κορωνοϊό
4. Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των εμβολίων έναντι του κορωνοϊού Covid-19
5. Ομάδα Εργασίας για τους εμβολιασμούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
6. Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19
7. Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19
8. Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας
9. Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας  όλων των Νοσοκομείων της Χώρας

1. Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων ΜΕΘ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Η επιτροπή δημιουργήθηκε 8 Μαίου 2020. Έργο της είναι η εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας για την αύξηση των κλινών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με γνώμονα τη λειτουργικότερη δυνατή χωροθέτηση σε υπάρχουσες ή νέες  κτηριακές νοσοκομειακές δομές, την αποτελεσματικότερη δυνατή στελέχωσή
τους με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την αρμονική συναρμογή τους με τις υπάρχουσες ήδη εν λειτουργία αντίστοιχες δομές και την άμεση ενσωμάτωσή τους στο ήδη υπάρχον σύστημα παροχής, φροντίδας και αξιοποίησης κλινών ΜΕΘ.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γ.Ν.Α. « Ο Ε ΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ », Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας- Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Β ́ Πανεπιστημιακής Εντατικής Θεραπείας στο Π.Γ.Ν. «Α ΤΤΙΚΟΝ ».
 3. ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν.Θ. «Α ΧΕΠΑ ».
 4. ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΜΗΛΙΤΣΑ, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Συντονίστρια  ιευθύντρια Μ.Ε.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.Π ΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ».
 5. ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Πρόεδρος τηςεπιτροπής είναι η κα. Κοτανίδου.

2. Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
Δημιουργήθηκε 17 Δεκεμβρίου 2020. Είναι η επιτροπή που “τρέχει” την Λίστα Πέτσα 3 ή αλλιώς Λίστα Κικίλια. Έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση όλων των ενδεδειγμένων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής της ανάγκης εμβολιασμού του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η μέριμνα για τη δημιουργία ενδεδειγμένου ενημερωτικού υλικού για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεσή του σε όλους τους φορείς,  δημόσιους και ιδιωτικούς, με στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό, η επιλογή φορέων για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αποτελείται από τους:

 1. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ).

3. Επιτροπή Ασφάλειας Ελέγχου Διακίνησης Εμβολίων για τον Κορωνοϊό Covid-19
Η επιτροπή συστήθηκε 31/12/2020. Έργο της είναι η υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμβολίων Covid-19 για τον έλεγχο της διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια αποθήκευσης και διανομής στα πλαίσια του σχεδιασμού και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Αποτελείται από τους:

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).
 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας UNILOG S.A., Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων.
 3. ΣΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υπεύθυνος Αποθηκών και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων της Εταιρείας ELPEN-AENORASIS.

Η Επιτροπή είναι σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχει το συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμβολίων.

4. Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των εμβολίων έναντι του κορωνοϊού Covid-19
Δημιουργήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των εμβολίων έναντι του κορωνοϊού Covid-19.

Αποτελείται από τους:

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
 2. ΜΠΑΛΩΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, η οποία υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
 3. ΒΑΛΣΑΜΗ ΡΕΝΑΤΑ, η οποία υπηρετεί στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
 4. ΜΠΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

5. Ομάδα Εργασίας για τους εμβολιασμούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Η επιτροπή αυτή είναι από τις πρώτες που αφορούν στον εμβολιασμό. Δημιουργήθηκε 23/10/2020. Έργο της είναι η οργάνωση δράσεων πρόληψης/εμβολιασμών από τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της Χώρας, ενόψει και του επικείμενου εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Αποτελείται από τους:

 1. ΣΤΑΥΡΟΥ Θ ΕΟΔΩΡΑ, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
 2. ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Υποδιοικήτρια της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
 3. ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, Επισκέπτρια Υγείας στο Κέντρο Υγείας Πειραιά, ως εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.
 4. ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, η οποία υπηρετεί στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
 5. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Π.Φ.Υ. Δημόσιου Τομέα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Συντονίστρια είναι η κα. Σταύρου.

6. Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19
Η επιτροπή αυτή είναι από τις “παλιές” με αφετηρία την 13η Μαρτίου 2020. Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή του πάσης φύσεως υλικού και εξοπλισμού του οποίου η προμήθεια πραγματοποιείται από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., από οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, από την ΕΚΑΠΥ και άλλους Φορείς του Δημοσίου, καθώς και κάθε δωρεάς από τρίτους, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκου.
 2. ΤΟΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. ΚΟΤΣΟΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του κλάδου ΔΕ Οδηγών, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι η κα. Τομαρά.

7. Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19Μία επίσης “παλιά” επιτροπή με αφετηρία την 7η Απριλίου 2020. Έργο της Επιτροπής είναι: α) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας όλων των αναγκαίων ενεργειών και δράσεων για τον έλεγχο της διαχείρισης και αξιοποίησης των κονδυλίων χρηματικών δωρεών του ειδικού λογαριασμού της εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ) ΑΕ, που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 58 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 68), με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και

β) Η αναζήτηση κάθε σχετικού εγγράφου για την παροχή αναλυτικής και αιτιολογημένης λογοδοσίας εκ μέρους της ΙΦΕΤ ΑΕ αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω δωρεών σε χρήμα και με την απόδοση των προμηθευθέντων ειδών στις δημόσιες δομές υγείας.

Αποτελείται από τους:

 1. ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον ΒΛΑΣΣΗ Ι ΩΑΝΝΗ , Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
 2. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τ. Καθηγητής και Διευθυντής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Π ΑΠΑΝΟΤΗ Β ΑΣΙΛΙΚΗ , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΚΙΤΤΑΣ Χ ΡΗΣΤΟΣ , τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την ΚΑΨΙΩΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

8. Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας
Συγκροτήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2020.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των αποθεμάτων σε ΜΑΠ που προορίζονται προς ανάλωση από τα Νοσοκομεία κατά την περίοδο διάδοσης και καταπολέμησης του κορωνοϊού COVID-19.

Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, η Επιτροπή και κάθε μέλος της διακριτά, δικαιούνται όπως λαμβάνουν κάθε μέρα αναλυτική ενημέρωση από τα στοιχεία του BI – Health (Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ), από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και τα Νοσοκομεία για τα διαθέσιμα ΜΑΠ και τα υπό προμήθεια ΜΑΠ, καθώς και για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων προμήθειας ιδίως ως προς τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και εν γένει υλοποίησης των παραδόσεων αυτών.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει εβδομαδιαία την πορεία των προμηθειών και αποφασίζει αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας έκτακτης προμήθειας ΜΑΠ μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για τυχόν ελλείπουσες ποσότητες σε σχέση με την εκτίμηση των αναγκών της Επιτροπής ανάλογα με την πορεία των επιδημιολογικών στοιχείων μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη
διαφαινομένων ελλείψεων σε χρονικό ορίζοντα διμήνου για οποιονδήποτε αντικειμενικό ή υποκειμενικό λόγο (π.χ. λόγω καθυστέρησης παράδοσης, ευδοκίμησης δικαστικών προσφυγών ή ενστάσεων, καθυστέρησης παράδοσης, ασυνέπειας προμηθευτή) εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διενέργεια έκτακτης προμήθειας σε ΜΑΠ, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τα είδη, τις αναγκαίες ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αναγκαίων ποσοτήτων.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Υφυπουργός Υγείας, ως Πρόεδρος.
 2. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

9. Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας
Δημιουργήθηκε ένα μήνα περίπου μετά την Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας στην οποία συμμετέχει και ο υφυπουργός υγείας. Κι επειδή ολόκληρος υφυπουργός μπορεί να μην έχει χρόνο για επιτροπές ΜΑΠ, δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα υποστήριξης.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΟΥΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Υφυπουργού Υγείας.
 2. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.


Photo by Glen Carrie on Unsplash