29 August 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τα νέα μέτρα που θα ισχύουν από 1η ΣεπτεμβρίουΔημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Δ1α/Π.οικ.53080 Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία περιλαμβάνει τα μέτρα που θα ισχύουν από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου 2020. Η ΚΥΑ αυτή αντικαθιστά τηνπροηγούμενη της οποία η ισχύς λήγει την 31 Αυγούστου 2020.

Μερικά από τα μέτρα είναι:

Εκδηλώσεις:
Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις (γάμοι, δεξιώσεις, βαφτίσεις κλπ) παραμένει στα 100 άτομα. Στον αριθμό αυτό δεν προσμετράται το προσωπικό που υποστηρίζει τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων (σερβιτόροι κλπ). Παράβαση του μέτρου επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ.

Παραλίες:
Στις οργανωμένες παραλίες επιτρέπονται έως 2 άτομα και ξαπλώστρες ανά ομπρέλα με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα. Επιτρέπεται η ατομική άθληση. Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική επαφή.

Εκκλησίες:
Παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους ναούς και στους χώρους θρησκευτικής λατρείας. Εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων, καθώς και το απολύτως αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.

Πλοία:
Παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί και των λαντζών. Παραμένει στο 80% η πληρότητα στα πλοία ή 85% εφόσον διαθέτουν καμπίνες.

Χρήση μάσκας:Επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού στο σύνολο της Επικράτειας, ως εξής:α) Στους διαμένοντες και εργαζομένους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), σε όλες τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε είδους δομή και χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.β) Στους διαμένοντες, ωφελούμενους και εργαζομένους σε ανοικτές και κλειστές δομές παροχής υπηρεσιών  κοινωνικής  φροντίδας,  δημόσιες  και  ιδιωτικές,  ιδίως σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας.

γ) Εντός στρατοπέδων.

Αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ, Οχήματα με οδηγό κλπ):
Για επιβατηγά  οχήματα  δημόσιας  χρήσης  μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του οδηγού. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό. Ο κλιματισμός συστήνεται να χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις, ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην κατευθύνεται στα πρόσωπα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο φυσικός εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.

Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση.

Αυτοκίνητα ΙΧ:
Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού. Για  επιβατηγά  οχήματα  ιδιωτικής  χρήσης (Ε.Ι.Χ.)  οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).

Για κάθε παράβαση των διατάξεων, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.

ΜΜΜ:
Παραμένει στο 65% η πληρότητα στα ΜΜΜ.


Αντικαθιστά ΦΕΚ Β 3165/31.07.2020
Αντικαθιστά ΦΕΚ Β 3330/06.08.2020
Αντικαθιστά ΦΕΚ Β 3364/11.08.2020
Αντικαθιστά ΦΕΚ Β 3161/31.07.2020
Αντικαθιστά ΦΕΚ Β 3160/31.07.2020
Αντικαθιστά ΦΕΚ Β 2420/18.06.2020
Αντικαθιστά ΦΕΚ Β 3437/14.08.2020
Αντικαταστάθηκε με ΦΕΚ B 3958/15.09.2020
Photo by Glen Carrie on Unsplash