05 February 2021

Οι Επιτροπές της Πανδημίας 2

 Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος στις επιτροπές που καθορίζουν την ζωή μας τον τελευταίο χρόνο, ασχοληθήκαμε με τις επιτροπές οι οποίες είναι περισσότερο γνωστές στο ευρύ κοινό.

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τις επιτροπές οι οποίες, αν και καθοριστικές, δεν έχουν τύχει ανάλογης δημοσιότητας.

Όλες οι παρακάτω επιτροπές έχουν συσταθεί από τον Υπουργό Υγείας.

Οι επιτροπές αυτές είναι:
1. Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων ΜΕΘ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
2. Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του COVID-19
3. Επιτροπή Ασφάλειας Ελέγχου Διακίνησης Εμβολίων για τον Κορωνοϊό
4. Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των εμβολίων έναντι του κορωνοϊού Covid-19
5. Ομάδα Εργασίας για τους εμβολιασμούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
6. Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19
7. Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19
8. Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας
9. Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας  όλων των Νοσοκομείων της Χώρας

1. Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων ΜΕΘ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Η επιτροπή δημιουργήθηκε 8 Μαίου 2020. Έργο της είναι η εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας για την αύξηση των κλινών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με γνώμονα τη λειτουργικότερη δυνατή χωροθέτηση σε υπάρχουσες ή νέες  κτηριακές νοσοκομειακές δομές, την αποτελεσματικότερη δυνατή στελέχωσή
τους με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την αρμονική συναρμογή τους με τις υπάρχουσες ήδη εν λειτουργία αντίστοιχες δομές και την άμεση ενσωμάτωσή τους στο ήδη υπάρχον σύστημα παροχής, φροντίδας και αξιοποίησης κλινών ΜΕΘ.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γ.Ν.Α. « Ο Ε ΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ », Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας- Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Β ́ Πανεπιστημιακής Εντατικής Θεραπείας στο Π.Γ.Ν. «Α ΤΤΙΚΟΝ ».
 3. ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν.Θ. «Α ΧΕΠΑ ».
 4. ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΜΗΛΙΤΣΑ, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Συντονίστρια  ιευθύντρια Μ.Ε.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.Π ΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ».
 5. ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Πρόεδρος τηςεπιτροπής είναι η κα. Κοτανίδου.

2. Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
Δημιουργήθηκε 17 Δεκεμβρίου 2020. Είναι η επιτροπή που “τρέχει” την Λίστα Πέτσα 3 ή αλλιώς Λίστα Κικίλια. Έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση όλων των ενδεδειγμένων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής της ανάγκης εμβολιασμού του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η μέριμνα για τη δημιουργία ενδεδειγμένου ενημερωτικού υλικού για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεσή του σε όλους τους φορείς,  δημόσιους και ιδιωτικούς, με στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό, η επιλογή φορέων για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αποτελείται από τους:

 1. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ).

3. Επιτροπή Ασφάλειας Ελέγχου Διακίνησης Εμβολίων για τον Κορωνοϊό Covid-19
Η επιτροπή συστήθηκε 31/12/2020. Έργο της είναι η υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμβολίων Covid-19 για τον έλεγχο της διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια αποθήκευσης και διανομής στα πλαίσια του σχεδιασμού και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Αποτελείται από τους:

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).
 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας UNILOG S.A., Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων.
 3. ΣΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υπεύθυνος Αποθηκών και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων της Εταιρείας ELPEN-AENORASIS.

Η Επιτροπή είναι σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχει το συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμβολίων.

4. Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των εμβολίων έναντι του κορωνοϊού Covid-19
Δημιουργήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των εμβολίων έναντι του κορωνοϊού Covid-19.

Αποτελείται από τους:

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
 2. ΜΠΑΛΩΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, η οποία υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
 3. ΒΑΛΣΑΜΗ ΡΕΝΑΤΑ, η οποία υπηρετεί στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
 4. ΜΠΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

5. Ομάδα Εργασίας για τους εμβολιασμούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Η επιτροπή αυτή είναι από τις πρώτες που αφορούν στον εμβολιασμό. Δημιουργήθηκε 23/10/2020. Έργο της είναι η οργάνωση δράσεων πρόληψης/εμβολιασμών από τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της Χώρας, ενόψει και του επικείμενου εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Αποτελείται από τους:

 1. ΣΤΑΥΡΟΥ Θ ΕΟΔΩΡΑ, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
 2. ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Υποδιοικήτρια της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
 3. ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, Επισκέπτρια Υγείας στο Κέντρο Υγείας Πειραιά, ως εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.
 4. ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, η οποία υπηρετεί στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
 5. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Π.Φ.Υ. Δημόσιου Τομέα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Συντονίστρια είναι η κα. Σταύρου.

6. Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19
Η επιτροπή αυτή είναι από τις “παλιές” με αφετηρία την 13η Μαρτίου 2020. Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή του πάσης φύσεως υλικού και εξοπλισμού του οποίου η προμήθεια πραγματοποιείται από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., από οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, από την ΕΚΑΠΥ και άλλους Φορείς του Δημοσίου, καθώς και κάθε δωρεάς από τρίτους, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκου.
 2. ΤΟΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. ΚΟΤΣΟΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του κλάδου ΔΕ Οδηγών, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι η κα. Τομαρά.

7. Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19Μία επίσης “παλιά” επιτροπή με αφετηρία την 7η Απριλίου 2020. Έργο της Επιτροπής είναι: α) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας όλων των αναγκαίων ενεργειών και δράσεων για τον έλεγχο της διαχείρισης και αξιοποίησης των κονδυλίων χρηματικών δωρεών του ειδικού λογαριασμού της εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ) ΑΕ, που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 58 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 68), με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και

β) Η αναζήτηση κάθε σχετικού εγγράφου για την παροχή αναλυτικής και αιτιολογημένης λογοδοσίας εκ μέρους της ΙΦΕΤ ΑΕ αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω δωρεών σε χρήμα και με την απόδοση των προμηθευθέντων ειδών στις δημόσιες δομές υγείας.

Αποτελείται από τους:

 1. ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον ΒΛΑΣΣΗ Ι ΩΑΝΝΗ , Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
 2. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τ. Καθηγητής και Διευθυντής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Π ΑΠΑΝΟΤΗ Β ΑΣΙΛΙΚΗ , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΚΙΤΤΑΣ Χ ΡΗΣΤΟΣ , τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την ΚΑΨΙΩΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

8. Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας
Συγκροτήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2020.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των αποθεμάτων σε ΜΑΠ που προορίζονται προς ανάλωση από τα Νοσοκομεία κατά την περίοδο διάδοσης και καταπολέμησης του κορωνοϊού COVID-19.

Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, η Επιτροπή και κάθε μέλος της διακριτά, δικαιούνται όπως λαμβάνουν κάθε μέρα αναλυτική ενημέρωση από τα στοιχεία του BI – Health (Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ), από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και τα Νοσοκομεία για τα διαθέσιμα ΜΑΠ και τα υπό προμήθεια ΜΑΠ, καθώς και για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων προμήθειας ιδίως ως προς τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και εν γένει υλοποίησης των παραδόσεων αυτών.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει εβδομαδιαία την πορεία των προμηθειών και αποφασίζει αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας έκτακτης προμήθειας ΜΑΠ μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για τυχόν ελλείπουσες ποσότητες σε σχέση με την εκτίμηση των αναγκών της Επιτροπής ανάλογα με την πορεία των επιδημιολογικών στοιχείων μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη
διαφαινομένων ελλείψεων σε χρονικό ορίζοντα διμήνου για οποιονδήποτε αντικειμενικό ή υποκειμενικό λόγο (π.χ. λόγω καθυστέρησης παράδοσης, ευδοκίμησης δικαστικών προσφυγών ή ενστάσεων, καθυστέρησης παράδοσης, ασυνέπειας προμηθευτή) εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διενέργεια έκτακτης προμήθειας σε ΜΑΠ, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τα είδη, τις αναγκαίες ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αναγκαίων ποσοτήτων.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Υφυπουργός Υγείας, ως Πρόεδρος.
 2. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

9. Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας
Δημιουργήθηκε ένα μήνα περίπου μετά την Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας στην οποία συμμετέχει και ο υφυπουργός υγείας. Κι επειδή ολόκληρος υφυπουργός μπορεί να μην έχει χρόνο για επιτροπές ΜΑΠ, δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα υποστήριξης.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποθεμάτων σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των Νοσοκομείων της Χώρας.

Αποτελείται από τους:

 1. ΚΟΥΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Υφυπουργού Υγείας.
 2. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.


Photo by Glen Carrie on Unsplash