26 May 2023

Υπουργό Μεταφορών απέκτησε η χώρα μετά από 86 ημέρες

Μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη την 28η Φεβρουαρίου 2023, παραιτήθηκε ο Κ. Αχ. Καραμανλής (ΦΕΚ Α 46/02.03.2023) από την θέση του Υπουργού Μεταφορών. 

Έκτοτε, στο Υπουργείο Μεταφορών δεν διορίστηκε υπουργός. Δημιουργήθηκε μία θολή κατάσταση με τον Γεραπετρίτη να αναλαμβάνει έναν ρόλο σκιώδους Υπουργού Μεταφορών. Χωρίς ωστόσο να διορίζεται επίσημα Υπουργός Μεταφορών με Προεδρικό Διάταγμα, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα. Δημοσιεύτηκε μία απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 1181/02.03.2023) με την οποία στον Υπ. Επικρατείας ανατίθεται "γ) η διοίκηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η εποπτεία των φορέων που υπάγονται σε αυτό". Αυτό όμως δεν συνιστά διορισμό Υπουργού κατά το Σύνταγμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό στο άρθρο μας Τέμπη: Σκιώδης Υπουργός & Σκιώδης Επιτροπή


Η χώρα παρέμεινε χωρίς Υπουργό Μεταφορών για 86 ημέρες.

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2023, διορίστηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση (ΦΕΚ Α 121/26.05.2023) υπό τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κο. Ιωάννη Σάρμα, για να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές την 25η Ιουνίου 2023.

Στην κυβέρνηση αυτή διορίστηκε Υπουργός Μεταφορών ο κος. Ιωάννης Γκόλιας. Δείτε στην παρακάτω εικόνα το πώς γίνεται ο διορισμός υπουργών. Γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα. Όχι με "Απόφαση Πρωθυπουργού".

Η χώρα έχει πάλι Υπουργό Μεταφορών. Έστω και υπηρεσιακό.25 May 2023

Εκλογές 2023: Ανέλαβε Πρωθυπουργός ο Σαρμάς - Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα διορισμου του

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 119/25.05.2023) το Προεδρικό Διάταγμα διορισμού του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κου. Ιωάννη Σαρμά στη θέση του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού για τη διενέργεια εκλογών την 25η Ιουνίου 2023.

Εκλογές 2023: Παραιτήθηκε ο Μητσοτάκης

 

Την παραίτηση του υπέβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την θέση του Πρωθυπουργού καθώς από τις εκλογές της 21ης Μαίου 2023 δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών και δεν τελεσφόρησαν οι διερευνητικές εντολές. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Συντάγματος, η ΠτΔ διόρισε υπηρεσιακό Πρωθυπουργό για τη διενέργεια εκλογών. 

Εκλογές 2023: Όταν ο ήλιος της Βεργίνας δεν ήταν εθνικό σύμβολο

 


Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, τα μέσα μετέδωσαν την είδηση (pdf) ότι το κόμμα του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου «Πατριωτική Ένωση», στο οποίο συμμετείχε και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, αποκλείστηκε από τον Άρειο Πάγο. Σύμφωνα με την είδηση, ο Άρειος Πάγος προέβη στον αποκλεισμό διότι το κόμμα έκανε χρήση του ήλιου της Βεργίνας ο οποίος συνιστά "εθνικό σύμβολο" και τούτο απαγορεύεται κατά το άρθρο 37 παρ. 6 του ΠΔ 26/2012. 

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση του Αρείου Πάγου στο άρθρο μας Απαγόρευση Κασιδιάρη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου - 13 συνδυασμοί εκτός


Το άρθρο αυτό ορίζει: 

37 Όνομα και έμβλημα των κομμάτων

1. Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 4 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος για όλη την Επικράτεια. Δικαίωμα να χρησιμοποιεί στο εξής αποκλειστικά το όνομα και το έμβλημα που δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε.

2. Το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 4 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, τα κόμματα που θέλουν να απαρτίζουν συνασπισμό περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, γνωστοποιούν προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με γραπτή δήλωση των αρχηγών τους ή των επιτροπών που τα διευθύνουν, την προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού τους για όλη την Επικράτεια.

3. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανακοινώνει άμεσα τις δηλώσεις, που του επιδόθηκαν, στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο οφείλει να γνωστοποιεί στις εφορευτικές επιτροπές το όνομα και το έμβλημα που ορίστηκαν για κάθε κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών αμελλητί ενημερώνει την ιστοσελίδα του σχετικά με τα κόμματα ή συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένους υποψήφιους που δήλωσαν συμμετοχή.

4. Δήλωση ονόματος και εμβλήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις έχουν δικαίωμα να επιδώσουν και οι συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, που την υπογράφουν όλα τα μέλη του συνδυασμού, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι την οποία υπογράφει καθένας από αυτούς.

5. Μαζί με τις ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται για την παροχή πρόσβασης στην εφαρμογή δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή του συνασπισμού ανεξαρτήτων υποψηφίων, εφόσον υπάρχει, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του υπεύθυνου για την κατάρτιση συνδυασμών.

6. Απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος και εμβλήματος ή σήματος κόμματος ή συνδυασμού συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμού ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων:

α) Συμβόλου θρησκευτικής λατρείας, της σημαίας της πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας,

β) του στέμματος,

γ) συμβόλων ή εμβλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμόν 8/2023 Απόφαση της "Ολομέλειας" του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου"  με την οποία γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Σύμφωνα με αυτήν, το σκεπτικό για τον αποκλεισμό του κόμματος του Εμφιετζόγλου έχει ως εξής:

"2. Του συνδυασμού του κόμματος ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ, καθόσον, με την 1/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, συγκροτηθέντος από όλα τα μέλη του, κρίθηκε ότι δεν είναι δικαιούχος των δηλωθέντων ονόματος και εμβλήματος και, συνεπώς, ελλείπει η απαιτούμενη, κατ’ άρθρο 37 του π.δ. 26/2012, προϋπόθεση συμμετοχής του κόμματος τούτου στις Εθνικές εκλογές της 20ης-5-2023 (εκτός της Ελληνικής επικράτειας) και της 21ης-5-2023 (εντός της Ελληνικής επικράτειας) ενώ, η δήλωση του Πρόδρομου Εμφιετζόγου, η οποία υποβλήθηκε με το από 28-4- 2023 έγγραφό του στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου, περί αλλαγής του ονόματος και εμβλήματος του ως άνω κόμματος τυγχάνει απαράδεκτη, καθόσον αφενός μεν δεν επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφετέρου δε υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο της κατ’ άρθρο 37 παρ. 1 του π.δ. 26/2012 προθεσμίας, η οποία έληξε τα μεσάνυχτα της 26ης-4-2023 (άρθρο 128 του ίδιου προεδρικού διατάγματος). Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω κόμμα δεν υπέβαλε την κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1-6 του π.δ. 26/2012 δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη του άρθρου 33 του ίδιου προεδρικούδιατάγματος, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 τούτου προθεσμίας."

Στο πολύ άμεσο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2015, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου δεν είχε αποκλείσει πολιτικό κόμμα το οποίο χρησιμοποιούσε το άστρο της Βεργίνας. Ειδικότερα, με την απόφαση 4/2015 του Α1 ́ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, πήρε μέρος και το κόμμα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ∆ΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε.". 

Σύμφωνα με την από 15.01.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το κόμμα αυτό είχε στο έμβλημά του το άστρο της Βεργίνας και δεν θεωρήθηκε τότε ότι συνιστά εθνικό σύμβολο ώστε να παραβιάζει την εκλογική νομοθεσία και να αποκλειστεί. Φυσικά, δεν ήταν το 2015 η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κόμμα συμμετείχε σε εθνικές εκλογές με αυτό το έμβλημα. Είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε προηγούμενες εκλογές. 

Αναζητήσαμε αποφάσεις δικαστηρίων (νομολογία) για να δούμε εάν το άστρο της Βεργίνας έχει απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική δικαιοσύνη. Εντοπίσαμε την απόφαση 2337/2002 του τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, 

"σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις αποκλείονται από του τα αποτελέσουν σήματα, μεταξύ άλλων τα σύμβολα και εμβλήματα κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, τέτοιο δε έμβλημα αποτελεί ο δεκαεξάκτινος ήλιος της Βεργίνας ο οποίος, έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση του Ελληνικού λαού ως σύμβολο της αρχαίας πολιτιστικής του κληρονομίας, το σύμβολο δε αυτό,πρέπει να διαφυλάσσεται από κάθε είδους παρεμβάσεις, αλλοιώσεις κ.λ.π., το δικαστήριο κρίνει το ένδικο σήμα ως απαράδεκτο για κατάθεση"

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ως άνω απόφαση αφορά την νομοθεσία περί σημάτων (Ν. 2239/1994, Α.Ν. 1998/1939) και δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο εάν αυτή η νομοθεσία εφαρμόζεται αναλόγως και για τα πολιτικά κόμματα. Η νομοθεσία περί σημάτων προβλέπει:

άρθρο 3 Ν. 2239/1994 - Λόγοι απαραδέκτου

2. Δεν καταχωρούνται επίσης ως σήματα:

α) η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών, που αναφέρονταιστο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 213/1975) και με τις προϋποθέσεις τουάρθρου αυτού, καθώς και τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις,

β) τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων β`, γ` και δ` τηςπαραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σημείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον μέχρι την τελευταία συζήτηση για την παραδοχή του απέκτησεδιακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεώς του.
24 May 2023

Εκλογές 2023: Στις 28 Μαΐου συγκαλείται η νέα Βουλή - Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα


Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 το Προεδρικό Διάταγμα 66/2023 (ΦΕΚ Α 117/23.05.2023) σύμφωνα με το οποίο η Βουλή η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, συγκαλείται την Κυριακή 28 Μαΐου 2023.

Εκλογές Μαίου 2023: Το ιστορικό των διερευνητικών εντολών

 


Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, ο Πρόεδρος της Βουλής η οποία διαλύθηκε, ο κος. Τασούλας, ανακοίνωσε στην ΠτΔ (pdf) Κατερίνα Σακελλαροπούλου τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή.

ΝΔ 40,79%, 146 έδρες

ΣΥΡΙΖΑ 20,07%, 71 έδρες

ΚΙΝΑΛ 11,45%, 41 έδρες

ΚΚΕ 7,23%, 26 έδρες

ΕΛ. ΛΥΣΗ 4,45%, 16 έδρες


Επειδή κανένα κόμμα δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών (151 έδρες), η ΠτΔ εφάρμοσε το άρθρο 37 παρ. 2, 3 & 4 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές,  αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Kυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Bουλής.

Έτσι, την ίδια ημέρα, Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, έδωσε την 1η διερευνητική εντολή (pdf) στον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης επέστρεψε αυθημερόν (pdf) την εντολή. 

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την ΠτΔ και έλαβε την 2η διερευνητική εντολή (pdf). Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε αυθημερόν την διερευνητική εντολή στην ΠτΔ.

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την ΠτΔ και έλαβε την 3η διερευνητική εντολή (pdf). Ο Ανδρουλάκης επέστρεψε αυθημερόν την διερευνητική εντολή στην ΠτΔ.

Την ίδια ημέρα, Τρίτη 23 Μαΐου 2023, η ΠτΔ ανακοίνωσε (pdf) ότι δεν τελεσφόρησαν οι διερευνητικές εντολές και ότι θα προχωρούσε στην συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 εδάφιο γ’ του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτή την συνταγματική διάταξη, η ΠτΔ κάνει μια τελευταία προσπάθεια να σχηματιστεί κυβέρνηση από τους πολιτικούς αρχηγούς η οποία θα οδηγήσει την χώρα σε εκλογές. Εφόσον αποτύχει και αυτή η προσπάθεια σχηματίζεται "υπηρεσιακή" κυβέρνηση με Πρωθυπουργό έναν εκ των προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων της Ελλάδας, η οποία θα οδηγήσει την χώρα σε εκλογές. 

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, η ΠτΔ συγκάλεσε (pdf) τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην βουλή. Από την συνάντηση των πολιτικών αρχηγών διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η συνεννόηση των πολιτικών αρχηγών και για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε (pdf) ότι θα δεχθεί αυθημερόν στις 13:00 στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά, για να του αναθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 εδ. γ ΄ του Συντάγματος, τον σχηματισμό κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές. Ο κος. Σαρμάς συναντήθηκε (pdf) την Τετάρτη 24 Μαίου 2023 με την ΠτΔ. Μεταξύ τους έγινε ο παρακάτω διάλογος:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας κάλεσα γιατί, όπως γνωρίζετε, μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου και τη σημερινή σύσκεψη, τη συνάντηση που είχα με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο 37 του Συντάγματος, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά η μη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, φτάσαμε στην τελευταία πρόβλεψη, που είναι η λύση της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Ανακοίνωσα ήδη στους πολιτικούς αρχηγούς ότι σκοπεύω να προτείνω εσάς εκ των τριών Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και να σας αναθέσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή. Είναι συνταγματική μου υποχρέωση να αποδεχθώ και συγχρόνως και καθήκον μου ως πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.

09 May 2023

Απαγόρευση Κασιδιάρη - Τεκμήριο Αθωότητας: Ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων & Μαχόμενων Δικηγόρων

Ανακοίνωση εξέδωσε στον λογαριασμό της στο Facebook την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 η Ένωση Ποινικολόγων & Μαχόμενων Δικηγόρων σχετικά με τις αναφορές στο τεκμήριο αθωότητας οι οποίες γίνονται στην από Μαΐου 2023 υπ' αριθμόν 8/2023 Απόφαση της "Ολομέλειας" του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου"  με την οποία γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Πρόκειται για την ίδια απόφαση με την οποία αποκλείεται το κόμμα Κασιδιάρη από τις εκλογές.  

02 May 2023

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου - 13 συνδυασμοί εκτός

 

Δημσιεύτηκε την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 η υπ' αριθμόν 8/2023 Απόφαση της "Ολομέλειας" του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου  με την οποία γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

30 April 2023

Εκλογές 2023 - Απαγόρευση Κασιδιάρη: Υπόμνημα κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο ΝΔ & ΚΙΝΑΛ

Υπόμνημα κατά της συμμετοχής του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές της 21ης Μαίου 2023 κατέθεσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις τροπολογίες Βορίδη με τις οποίες επήλθαν αλλαγές στον εκλογικό νόμο και ειδικότερα στο άρθρο 32 του  ΠΔ 26/2012, όπως αυτές ενσωματώθηκαν με το άρθρο 35 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91/13.04.2023), τα πολιτικά κόμματα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μπορούν να καταθέτουν υπομνήματα για την "υποβοήθηση της κρίσης του Αρείου Πάγου". Μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό για την νέα τροπολογία Βορίδη στο άρθρο μας Απαγόρευση Κασιδιάρη: Τα δικαστήρια ως προέκταση του επιτελικού κράτους.

Σύμφωνα με το από 28 Απριλίου 2023 δελτίο τύπου (pdf) του ΚΙΝΑΛ 

Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής έχει διαχρονικά μέτωπο με την ακροδεξιά και την εγκληματική δραστηριότητά της, με το μανδύα πολιτικού κόμματος.

Συνεπές στη στάση του στη Βουλή κατά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, κατέθεσε σήμερα υπόμνημα στον Άρειο Πάγο, όπως προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο.

Αναφέρεται αναλυτικά στη συνταγματικότητα του νομοθετικού πλαισίου.

Στο υπόμνημα το ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζητεί από τον Άρειο Πάγο να μην ανακηρύξει τους συνδυασμούς του κόμματος «Έλληνες» του Ηλ. Κασιδιάρη. Θέτει ακόμα στην κρίση του Δικαστηρίου τις μεθοδεύσεις Κανελλόπουλου-Κασιδιάρη, ώστε να εξεταστεί αν συντρέχει περίπτωση να αποκλειστεί και το κόμμα ΕΑΝ.

Το υπόμνημα της Νέας Δημοκρατίας δόθηκε στην δημοσιότητα και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Το υπόμνημα του ΚΙΝΑΛ δεν έχει δημοσιευθεί.

UPDATE 24.04.2024: Κατέθεσε υπόμνημα κατά του κόμματος "Σπαρτιάτες" η Νέα Δημοκρατία

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε υπόμνημα ενώπιον του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου ώστε να εμποδιστεί η συμμετοχή του κόμματος "Σπαρτιάτες" στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας Ευρωεκλογές 2024 - Απαγόρευση Κασιδιάρη: Υπόμνημα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στον Άρειο Πάγο κατά του κόμματος Σπαρτιάτες
Διαβάστε τα σχετικά άρθρα μας:

Εκλογές 2023 - Απαγόρευση Κασιδιάρη: Υπόμνημα κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο ΝΔ & ΚΙΝΑΛ

Δεν ελέγχεται δικαστικά το άρθρο 29 του Συντάγματος λέει ο πρ. Πρόεδρος ΣτΕ κος. Ρίζος.

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Τα δικαστήρια ως προέκταση του επιτελικού κράτους | Βορίδης: "Μην γίνετε σαν εμένα"

Απαγόρευση Κασιδιάρη - Εκλογές 2023: Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5043/2023 για την απαγόρευση Κασιδιάρη

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου - 13 συνδυασμοί εκτός

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 5019/2023 που τροποποιεί την εκλογική νομοθεσία

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Όταν το 1975 ο Φλωράκης είχε προβλέψει τί θα κάνει το 2023 ο Βορίδης


26 April 2023

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Δεν ελέγχεται δικαστικά το άρθρο 29 του Συντάγματος λέει ο πρ. Πρόεδρος ΣτΕ κος. Ρίζος

 


Αναπαράγουμε το από 24 Απριλίου 2023 άρθρο του πρώην προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) Σωτήριου Ρίζου στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (pdf) με τίτλο Το συνταγματικό πρόβλημα των εκλογών.

25 April 2023

Η Χούντα μέσα από τα τεκμήρια της εποχής

Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε να παραθέσουμε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό ιστορικό της Χούντας του 1967 μέσα από την παράθεση τεκμηρίων της εποχής όπως εφημερίδες και την εφημερίδα της κυβερνήσεως. 

21 April 2023

Κασιδιάρης: Πάει για βουλευτής τον Ιούλιο?Κυκλοφορεί η είδηση ότι το κόμμα του Κασιδιάρη "Εθνικό Κόμμα Έλληνες" θα απορροφηθεί από το κόμμα του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιου Κανελλόπουλου "ΕΑΝ" και ότι κ Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος.


Η ανάγνωση κάποιων είναι ότι κάνουν πίσω υπό τον φόβο να τους μπλοκάρει ο Άρειος Πάγος.
Η εκτίμηση μας είναι ότι δεν πρόκειται ούτε για "θυσία Κασιδιάρη" ούτε για υπαναχώρηση μπροστά στο εκλογικό μπλόκο από τον Άρειο Πάγο. Αυτό που φαίνεται να δείχνει η κίνηση αυτή είναι ότι έχουν το βλέμμα στραμμένο σε 2η κάλπη μετά τις εκλογές της 21ης Μαίου 2023. Ο προγραμματισμός τους φαίνεται να δείχνει ότι σκοπεύουν τον Ιούλιο να γίνει βουλευτής ο Κασιδιάρης.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 26/2012, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την νέα τροπολογία Βορίδη, αποστερούνται του δικαιώματος να καταρτίσουν ψηφοδέλτιο και να συμμετάσχουν στις εκλογές τα κόμματα εκείνα στα οποία η πραγματική ηγεσία έχει έστω και πρωτόδικες καταδίκες για κάποια αδικήματα. Με την διάταξη αυτή, το "εκλογικό φρένο" μπαίνει όχι μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες ο καταδικασμένος είναι ο "επίσημος" αρχηγός του κόμματος, δηλαδή καταγραφεται επίσημα ως τέτοιος στο καταστατικό ή σε άλλη απόφαση του κόμματος. Το "εκλογικό φρένο" μπαίνει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες άλλος εμφανίζεται ως επίσημος αρχηγός (αχυράνθρωπος) και άλλος είναι ο πραγματικός.

Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου δεν θα μπει στην διαδικασία κρίσης σε κάθε περίπτωση και για κάθε κόμμα το οποίο θα καταθέσει συνδυασμό. Εάν για παράδειγμα καταρτίσουν συνδυασμούς 30 κόμματα, δεν θα γίνουν 30 δίκες από τον Άρειο Πάγο. Θα επιλέξει αυτεπαγγέλτως σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να ενεργήσει.

Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα κληθεί να κρίνει όχι άπαξ αλλά και σε κάθε επόμενη εκλογική διαδικασία. Κάθε εκλογή είναι αυτοτελής. Τυχόν επόμενες εκλογές δεν αποτελούν συνέχεια των προηγούμενων. Δηλαδή, η κρίση του Αρείου Πάγου η οποία θα γίνει για τις εκλογές της 21ης Μαίου 2023 δεν θα αφορά και τυχόν επόμενες εκλογές. Αν γίνουν και δεύτερες εκλογές τον Ιούλιο του 2023, ο Άρειος Πάγος θα κληθεί εκ νέου να κρίνει. 

Ακόμα και αν ο Κασιδιάρης δεν είναι ούτε καν υποψήφιος με το κόμμα του Αναστάσιου Κανελλόπουλου στις εκλογές της 21ης Μαίου 2023, ο Άρειος Πάγος, αρχικά θα εξετάσει το έαν πρέπει αυτεπαγγέλτως να ξεκινήσει την διαδικασία κρίσης περί του εάν το κόμμα συμμορφώνεται με την εκλογική νομοθεσία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις τροπολογίες Βορίδη. Εάν ο Άρειος Πάγος ξεκινήσει την διαδικασία κρίσης τότε θα πρέπει να αποφανθεί και για την συνταγματικότητα των τροπολογιών Βορίδη.

Στην περίπτωση, λοιπόν, κατά την οποία ο Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές της 21η Μαίου 2023, τότε σε ό,τι αφορά στην δικαστική κρίση τα σενάρια είναι δύο (2):
  • είτε ο Άρειος Πάγος δεν θα μπει καν σε διαδικασία αυτεπάγγελτης κρίσης διότι όπως αναφέραμε και πριν, αυτή δεν γίνεται αυτομάτως για κάθε κόμμα το οποίο καταθέτει στον Άρειο Πάγο τους συνδυασμούς του.
  • είτε θα ξεκινήσει αυτεπαγγέλτως την διαδικασία για να κρίνει εάν ο Κασιδιάρης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στα ψηφοδέλτια, είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος. Αυτή η περίπτωση μπορεί να οδηγήσει 
  1. είτε στην κρίση ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός αρχηγός και ότι το κόμμα δεν μπορεί νομίμως να καταρτίσει ψηφοδέλτιο και να λάβει μέρος στις εκλογές 
  2. είτε ότι ο Κασιδιάρης δεν είναι ο πραγματικός αρχηγός οπότε το κόμμα μπορεί να καταρτίσει ψηφοδέλτιο και να λάβει κανονικά μέρος στις εκλογές.
Εάν ο Άρειος Πάγος δεν μπει καν στην αυτεπάγγελτη διαδικασία κρίσης ή εάν το κάνει αλλά δεν εμποδίσει την κάθοδο στις εκλογές τότε το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ του Κασιδιάρη καθώς θα έχει αποσυνδεθεί το πρόσωπο του από την πραγματική ηγεσία του κόμματος.

Αυτό το αποτέλεσμα θα αξιοποιηθεί σε επόμενες εκλογές στις οποίες ο Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Και ναι μεν η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις εκλογές Μαίου 2023 δεν δεσμεύει την κρίση του για τις επόμενες εκλογές αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να αιτιολογηθεί τυχόν μεταστροφή. Θα πρέπει να αιτιολογηθεί το γιατί τον Μάιο ο Κασιδιάρης δεν ήταν πραγματικός αρχηγός του κόμματος ενώ τον Ιούλιο, όπου η μόνη αλλαγή θα είναι ότι μπήκε στο ψηφοδέλτιο, τον κατέστησε ξαφνικά και πραγματικό αρχηγό. Επομένως, είναι εξαιρετικά πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι με αυτή την εξέλιξη θα έχει ξεπεραστεί το εμπόδιο της πραγματικής ηγεσίας και σε ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη τον Ιούλιο.

Αν λοιπόν στις εκλογές της 21ης Μαίου 2023, λάβει κανονικά μέρος το κόμμα Κανελλόπουλου και γίνουν και δεύτερες εκλογές τον Ιούλιο στις οποίες θα κατέβει ως υποψήφιος ο Κασιδιάρης τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι το εμπόδιο της πραγματικής ηγεσίας θα έχει ξεπεραστεί. Απομένει το επόμενο εμπόδιο το οποίο θα πρέπει να ξεπεραστεί και το οποίο είναι αυτό της κρίσης περί του ότι το κόμμα εξυπηρετεί την "ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος". 

Σύμφωνα με τις τροπολογίες Βορίδη, το άρθρο 32 του ΠΔ 26/2012 προβλέπει ότι θα πρέπει"γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. H κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα των άρθρων 134, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα". 

Πρόκειται για την διάταξη του άρθρου 29 παρ 1 εδ β του Συντάγματος. Όπως έχουμε ήδη αναλύσει στο άρθρο μας Απαγόρευση Κασιδιάρη: Όταν το 1975 ο Φλωράκης είχε προβλέψει τί θα κάνει το 2023 ο Βορίδης πρόκειται για αμφιβόλου συνταγματικότητας διάταξη καθώς δεν προκύπτει ότι η βούληση του ιστορικού νομοθέτη ήταν να μπορεί να ελέγχεται δικαστικά η προϋπόθεση αυτή. 

Επιπλέον, η διάταξη αυτή φαίνεται να παραβιάζει ταυτόχρονα και τα άρθρα 51 παρ. 3 και 55 παρ. 1 του  Συντάγματος τα οποία απαιτούν αμετάκλητη καταδίκη για την στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

Τέλος, η διάταξη φαίνεται να παραβιάζει και το τεκμήριο αθωότητας, άρα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθώς μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη οποιαδήποτε τεκμαίρεται αθώος. 

Εκτίμησή μας είναι ότι και αυτό το εμπόδιο θα ξεπεραστεί. Ακόμα και αν ο Άρειος Πάγος κρίνει ότι το κόμμα "δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος" επειδή στα ψηφοδέλτια συμμετείχε ο Κασιδιάρης τότε η επόμενη δικαστική κρίση θα έρθει από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως εκλογοδικείο στο οποίο μπορούν να προσφύγουν κατά τα άρθρα 58 και 100 του Συντάγματος. Σε άρθρο του στα ΝΕΑ ο ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Χρίστος Γεραρής, σημειώνει ότι "για πρώτη φορά στα χρονικά το ΑΕΔ μπορεί να κληθεί είτε να ανακατανείμει τις έδρες ενός κόμματος στα άλλα κόμματα, εφόσον ακυρωθεί εκ των υστέρων η συμμετοχή του στις εκλογές, ή σε διαφορετική περίπτωση να αποφασίσει επαναληπτικές εκλογές σε όλη την επικράτεια".


Αν δεν δικαιωθούν εκεί τότε ανοίγει ο δρόμος για προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο οποίο είναι πιθανό ότι θα δικαιωθούν.UPDATE 26.04.2023: Την άποψη ότι το άρθρο 29 του Συντάγματος υιοθετεί και ο πρώη Πρόεδρος του ΣτΕ σε άρθρο στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (pdf) με τίτλο Το συνταγματικό πρόβλημα των εκλογών. Δείτε σχετικά το άρθρο μας: ΑπαγόρευσηΚασιδιάρη: Δεν ελέγχεται δικαστικά το άρθρο 29 του Συντάγματος λέει ο πρ. Πρόεδρος ΣτΕ κος. Ρίζος.Διαβάστε τα σχετικά άρθρα μας:

Εκλογές 2023 - Απαγόρευση Κασιδιάρη: Υπόμνημα κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο ΝΔ & ΚΙΝΑΛ

Δεν ελέγχεται δικαστικά το άρθρο 29 του Συντάγματος λέει ο πρ. Πρόεδρος ΣτΕ κος. Ρίζος.

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Τα δικαστήρια ως προέκταση του επιτελικού κράτους | Βορίδης: "Μην γίνετε σαν εμένα"

Απαγόρευση Κασιδιάρη - Εκλογές 2023: Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5043/2023 για την απαγόρευση Κασιδιάρη

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου - 13 συνδυασμοί εκτός

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 5019/2023 που τροποποιεί την εκλογική νομοθεσία

Απαγόρευση Κασιδιάρη: Όταν το 1975 ο Φλωράκης είχε προβλέψει τί θα κάνει το 2023 ο Βορίδης


 . 18 April 2023

Σύνταγμα 1952: Τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής

 


Το Σύνταγμα του 1952 ήταν προϊόν μιας μακράς περιόδου πολιτικής ανωμαλίας η οποία ξεκίνησε το 1935 με το Κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 και συνεχίστηκε με την δικτατορία Κονδύλη η οποία οδήγησε στην παλινόρθωση της Μοναρχίας. Η πολιτική ανωμαλία εξακολούθησε με την δικτατορία Μεταξά 1936-1940. Ακολούθησαν ο Β' Παγκ. Πόλεμος 1940-1944 και ο Εμφύλιος 1946-1949. Μέσα σε αυτό το μεταπολεμικό & μετεμφυλιακό κλίμα θεσπίστηκε το Σύνταγμα του 1952. Η κατάργησή του έγινε επίσης σε περίοδο πολιτικής ανωμαλίας, το 1968, επί Χούντας των Συνταγματαρχών. 

15 April 2023

Σύνταγμα 1986: Τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής και των Επιτροπών

 

Το Σάββατο 9 Μαρτίου 1985, κατατέθηκε η πρόταση 161 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος του 1975. Με την αναθεώρηση του 1985-1986 έγινε παράλληλα και η μεταφορά του Συντάγματος στην Δημοτική. 

12 April 2023

Ξεκίνησε η περίοδος των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου

Την Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, πριν διαλυθεί για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Ήταν η τελευταία συνεδρίαση για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο (2019-2023) κατά την οποία παρήγαγε νομοθετικό έργο.


Το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και την νέα τροπολογία Βορίδη στην εκλογική νομοθεσία η οποία αποσκοπεί στην απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη. Με την τροπολογία αυτή γίνεται μια ωμή παρέμβαση στην δικαστική εξουσία. Τούτο διότι ανατίθεται σε έναν ανύπαρκτο, κατά τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, δικαστικό σχηματισμό να κρίνει την συμμόρφωση του κόμματος Κασιδιάρη με τις τροπολογίες Βορίδη. Ειδικότερα, ανατίθεται στην "Ολομέλεια του Α1 Πολιτικού Τμήματος" του Αρείου Πάγου η δικαιοδοσία για την κρίση σχετικά με το εάν το κόμμα Κασιδιάρη συμμορφώνεται με τις τροπολογίες Βορίδη. 

Πρόκειται για μια τροπολογία η οποία ψηφίστηκε υπό την σκιά της αποκάλυψης ότι περίπου 10 ημέρες πριν, ο Υπ. Επικρατείας Γεραπετρίτης είχε μυστική συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και Πρόεδρο του Α1 Πολιτικού Τμήματος Χρήστο Τζανερρίκο. Ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, Γιάννης Οικονόμου, την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 επιβεβαίωσε την συνάντηση αυτή.

Παραλληλα, ο Πρόεδρος του Α1 Πολιτικού Τμήματος Χρήστος Τζανερρίκος παραιτήθηκε έχοντας αφήσει υπαινιγμούς για παρέμβαση της κυβέρνησης στην δικαστική εξουσία.Διαβάστε το άρθρο μας Απαγόρευση Κασιδιάρη: Τα δικαστήρια ως προέκταση του επιτελικού κράτους | Βορίδης: Μην γίνετε σαν εμένα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τροπολογία Βορίδη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής. Συνεπώς, η Βουλή δεν έχει διαλυθεί επισήμως ούτε έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Ακόμα βρισκόμαστε στην φάση κατά την οποία οι εκλογές έχουν απλώς εξαγγελθεί από τον Μητσοτάκη. Και ελπίζουμε πράγματι να γίνουν την 21η Μαίου 2023. 

Το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής αναμένεται την 24 Απριλίου 2023. Ο Μητσοτάκης θα επικαλεστεί κρίσιμο εθνικό ζήτημα για να διαλύσει την Βουλή κατ' άρθρο 41 παρ. 1 του Συντάγματος

Ο άλλος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές θα ήταν με παραίτηση της κυβέρνησης σύμφωνα με τον συνδυασμό των άρθρων 38 παρ. 1 εδ. β' και 37 παρ. 3 εδάφιο γ’ του Συντάγματος. Τότε όμως θα πραγματοποιούσε τις εκλογές "υπηρεσιακή κυβέρνηση" με "υπηρεσιακό" Πρωθυπουργό κι όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα παραιτηθεί. Θα είναι εκεί και θα διενεργήσει τις εκλογές. Από την Δευτέρα 24 Απριλίου η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα έχει την Βουλή στα πόδια της

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στο άρθρο μας Όχι, δεν προκηρύχθηκαν εκλογές - Γιατί η ΠτΔ ποιεί την νήσσαν

Η Βουλή είναι το νομοθετικό σώμα. Όσο δεν υπάρχει Βουλή δεν μπορούν να ψηφιστούν Νόμοι. Αν όμως προκύψει η ανάγκη για νομοθέτηση, τί μπορεί να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο μεσοδιάστημα μεταξύ διάλυσης Βουλής και σύγκλησης νέας?

Εδώ έρχεται το άρθρο 44 παρ 1 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει την δυνατότητα έκδοσης Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Πρόκειται για νόμους οι οποίοι εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης. Το ότι εκδίδονται από τον ΠτΔ δεν σημαίνει ότι έχει την πρωτοβουλία. Στην πραγματικότητα, η πρωτοβουλία είναι της Κυβέρνησης. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποιο όριο στις θεματικές στις οποίες μπορεί να αφορά η ΠΝΠ. Η Κυβέρνηση μπορεί να φέρει ΠΝΠ για να ρυθμίσει οποιοδήποτε θέμα. Η μόνη προϋπόθεση η οποία πρέπει να συντρέχει είναι να υπάρχουν περιπτώσεις έκτακτης, εξαιρετικά επείγουσας κι απρόβλεπτης ανάγκης. Να υπογραμμιστεί ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ελέγχεται, σύμφωνα με την πάγια νομολογία για τις κυβερνητικές πράξεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν η περίπτωση έκτακτης, εξαιρετικά επείγουσας κι απρόβλεπτης ανάγκης την οποία επικαλέστηκε η κυβέρνηση, ήταν πραγματική. 

Κατόπιν, οι ΠΝΠ υποβάλλονται στην Βουλή για κύρωση. Δεν είναι απαραίτητο ότι η Βουλή θα τις υπερψηφίσει στη σύνοδό της κατά την νέα βουλευτική περίοδο. Εάν δεν υπερψηφιστούν, δεν ισχύουν στο εξής αλλά παραμένουν ισχυρές για το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή από την έκδοση τους μέχρι την καταψήφιση τους.

Τυπικά από την διάλυση της Βουλής αλλά ουσιαστικά από την 11η Απριλίου 2023, εισερχόμαστε στην περίοδο των ΠΝΠ. 

Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά.
Άρθρο 44 παρ 1 του Συντάγματος 

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.